Published: 2023-03-04

THE ROLE OF MODERN SCLEROTHERAPY IN VASCULAR SURGERY

Zokhirov Adkhamjon Rafiqovich, Rakhimov Ulugbek Fakhriddin ogli, Khujanova Shokhruza Shukhrat qizi, Sobirov Shokhjakhon Sobirjonovich, Dovudkhonova Sarvinozkhon Jaxongirkhon qizi, Fakhriddinov Firdavs Faxriddinovich, Omonullakhujaev Saidakromkhon Ubaydullaxonovich

1-6

YOUNG PEOPLE SAY NO TO DRUGS

Normamatov Abdukarim Abdunabiyevich

24-28

STATE OF VASCULAR-THROMBOCYTARY HEMOSTASIS IN CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRUS ETIOLOGY

Nuriddinova Nodira Faxriddinovna., Kurbonova Zumrad Chutbaevna

36-42

SCHOLARS OF JIZZAKH

Кenjayev Abdullaziz Erkin o‘g‘li

72-74

LOWERING AFFECTIVE FILTERS IN SPEAKING

Kuvandikova Sarvinoz Abdumuhammadovna

85-91

ROLE OF WOMEN AND GENDER EQUALITY ISSUES IN INTERNAL AFFAIRS BODIES IN UZBEKISTAN

Ergasheva Yulduz Alimovna, Rustamova Zamira Bobokulova

92-96

EFFECTIVE WAYS OF APPLYING THREE APPROACHES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHIN

Madaminova Gulbahor Husniddin qizi, Maxkamova Munisxon Abdumannopovna, Sarsenbayeva Nargiza Maxset qizi

116-119