Published: 2023-03-04

THE ROLE OF MODERN SCLEROTHERAPY IN VASCULAR SURGERY

Zokhirov Adkhamjon Rafiqovich, Rakhimov Ulugbek Fakhriddin ogli, Khujanova Shokhruza Shukhrat qizi, Sobirov Shokhjakhon Sobirjonovich, Dovudkhonova Sarvinozkhon Jaxongirkhon qizi, Fakhriddinov Firdavs Faxriddinovich, Omonullakhujaev Saidakromkhon Ubaydullaxonovich

1-6

YOUNG PEOPLE SAY NO TO DRUGS

Normamatov Abdukarim Abdunabiyevich

24-28

STATE OF VASCULAR-THROMBOCYTARY HEMOSTASIS IN CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRUS ETIOLOGY

Nuriddinova Nodira Faxriddinovna., Kurbonova Zumrad Chutbaevna

36-42

SCHOLARS OF JIZZAKH

Кenjayev Abdullaziz Erkin o‘g‘li

72-74

LOWERING AFFECTIVE FILTERS IN SPEAKING

Kuvandikova Sarvinoz Abdumuhammadovna

85-91

ROLE OF WOMEN AND GENDER EQUALITY ISSUES IN INTERNAL AFFAIRS BODIES IN UZBEKISTAN

Ergasheva Yulduz Alimovna, Rustamova Zamira Bobokulova

92-96

EFFECTIVE WAYS OF APPLYING THREE APPROACHES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHIN

Madaminova Gulbahor Husniddin qizi, Maxkamova Munisxon Abdumannopovna, Sarsenbayeva Nargiza Maxset qizi

116-119

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN AND ITS MAIN DIRECTIONS

Borikhon Ganikhodzhaev, Dilmurod Suyunov, Aman Kenzhabaev, Akbar Kuvandikov

154-160

TEACHING PREPOSITIONS

Otambetova Gulnara Menglimuratovna

180-183

GEOGRAPHICAL CONDITIONS AND TOURIST FEATURES OF THE LOWER REACH OF THE CHATKAL RIVER

Abdullaev Ilkhom Khatamovich, Ubaydullaeva Shodiya Ravshan kizi

212-217